Vrijmetselarij

De Vrijmetselarij blijft nog steeds onvoorstelbaar veel mensen boeien. Ze vond haar weg naar Gent in de achttiende eeuw werd al spoedig omgeven door een aureool van geheimzinnigheid dat haar tot op heden hardnekkig is blijven vergezellen.

Toch heeft deze gemeenschap van ‘broeders’ ook op het openbare leven van de modale Gentenaar haar sporen gedrukt en is de ‘koninklijke kunst’ nog steeds zichtbaar aanwezig in ons moderne stadsweefsel.

De wandeling over vrijmetselarij biedt de toehoorder niet alleen een historische evocatie van haar ontstaan, maar tegelijk maken we kennis met de houding van Kerk en Staat vroeger en nu tegenover dit maatschappelijk toch erg belangrijke verschijnsel. Wat bezielde een aantal bekende Gentenaars om toe te treden tot een ‘werkplaats’, welke invloed oefende hun maçonnieke activiteit uit op religie, politiek en onderwijs binnen de stad, waar waren ze vroeger gevestigd, waar ‘dekken ze vandaag de tempel’, zijn ze inderdaad zo machtig als soms wordt beweerd, zijn vrijmetselaars over heel de wereld gelijk?

Deelnemers krijgen op deze en tal van andere vragen een gedegen antwoord tijdens deze wandeling van ongeveer anderhalf uur.

Terug naar overzicht  –  Reserveer