Lezing: Vrijmetselarij, het verhaal van passer en winkelhaak

De vrijmetselarij in Gent ontstond in de achttiende eeuw werd al snel omgeven door een aureool van geheimzinnigheid dat haar tot op heden hardnekkig is blijven vergezellen. Toch heeft deze gemeenschap van ‘broeders’ ook op het openbare leven haar sporen gedrukt en is de ‘koninklijke kunst’ nog steeds zichtbaar aanwezig in ons moderne stadsweefsel.

Deze lezing over vrijmetselarij biedt de toehoorder niet alleen een historische evocatie van haar ontstaan, maar tegelijk maken we kennis met de houding van Kerk en Staat vroeger en nu tegenover dit maatschappelijk toch erg belangrijke verschijnsel. Welke invloed oefende de maçonnieke activiteit uit op religie, politiek en onderwijs? Is de loge inderdaad zo machtig als soms wordt beweerd? Zijn vrijmetselaars over heel de wereld gelijk?

Terug naar overzicht   –   Reserveer