Visserij en Wijdenaard: de herboren samenvloeiing van Leie en Schelde en de vergeten Coupure

Dat onze rivieren in de loop van de geschiedenis hun stempel hebben gedrukt op hun omgeving is onbetwistbaar. Zonder Leie of Schelde was van Gent amper sprake geweest!

Ontstaan aan de samenvloeiing van Leie en Schelde en groot geworden door de rivieren, heeft de stad haar waterlopen nu eens genegeerd, dan weer ge(her)waardeerd. De loop van de Schelde werd verdubbeld en verkort, de ontmoeting met de Leie verborgen en heropend. Dat beide rivieren cruciaal waren bij de groei van deze mooie stad, behoeft geen betoog.

De Visserij toont de invloed die het water op zijn omgeving heeft uitgeoefend gedurende de laatste eeuwen: van lusthoven in het groen tot woningen van industriëlen en hun fabriekspanden. Aan de Portus Ganda en de Reep moeten we ons bovendien al vanaf de 9de eeuw het prille ontluiken van een handelskern inbeelden. Heel wat gebouwen zijn er gekomen omdat ze vandaag nog getuigen van dit verre verleden.

Een wandeling langs water, kaaien en aangemeerde bootjes. Voor info en reservatie kan je altijd terecht op info@gandante.be!