De Rabotwijk: Over kerktorens, minaretten en fabrieksschouwen

De Rabotwijk herbergt tal van religies: anglicanen, protestanten, orthodoxen, rooms-katholieken en moslims leven er samen en houden hun religieuze diensten in eigen gebouwen.

Hen allen bezoeken kunnen we niet in het tijdsbestek van anderhalf à twee uur. Wel brengen we u het verhaal van de Sint-Jozefskerk, in de negentiende eeuw gebouwd omdat de nabijgelegen kerk van Sint-Jan-Baptist te klein werd voor het toenemend aantal industrie-arbeiders dat in de buurt kwam wonen. Het gebouw ademt de neogotiek evenals het verhaal en van de legendarische pastoor Koen Blieck zaliger. De kerk is momenteel onttrokken aan de eredienst, de stad Gent heeft er haar eigen plannen.

Een heel andere architectuur en een jaren 1960-verhaal krijgen we aan de Blaisantvest. De hedendaagse kerk, ontworpen in ware stijl Expo 1958 heet officieel Onze Lieve Vrouw Koningin, maar is beter bekend onder de naam Maria Goretti. Ze wordt nog steeds gebruikt voor erediensten en na de verbouwingen wordt het eveneens een buurtcentrum. Veel commotie was er rond de bouw van de nieuwe grote Fatih-moskee in de wijk. Die komt er en zal de groene moskee heten, naar de kleur van het gebouw en de twee minaretten die erbij geplaatst worden, maar ook omdat het gebouw ecologisch opgevat werd.

Onder leiding van onze gids bezoekt u de drie gebouwen en verneemt u meer over de religieuze bruggen die in deze wijk geslagen worden. De wandeling start aan de Maria Gorettikerk aan de Blaisantvest 37 en eindigt aan de moskee. Deze wandeling kan niet geboekt worden op vrijdag en op zondag, aangezien er dan erediensten plaats vinden. Meer info en reservatie via info@gandante.be!