Portus Ganda

Waar Leie en Schelde samenvloeien ontstond in de vroege middeleeuwen een nederzetting, Ganda. Hier stichtte de heilige Amandus in de 7de eeuw een abdij, de Sint-Baafsabdij, die zou uitgroeien tot één van de machtigste kloosters van de lage landen.

Het dorp waaruit de stad Gent ontstond werd door Keizer Karel met één pennentrek uitgewist. Het Spanjaardenkasteel werd als dwangburcht neergepoot op de Sint-Baafsabdij. Vele eeuwen later geeft de wijk zich bloot: de ruïnes van de abdij en latere citadel, de haven- en textielindustrie, het slachthuis met de overdekte veemarkt, …

Eind 20ste eeuw was het Sint-Baafsdorp van weleer een verloederde arbeiderswijk geworden, wat ideaal terrein was voor een grootscheepse stadsvernieuwing. Herbestemming van industriële gebouwen, nieuwe stadsparken en een jachthaven geven de hele wijk een nieuw elan.

De wandeling start op de Oude Beestenmarkt.

Terug naar overzicht  –  Reserveer