Portus Ganda – meer dan water alleen

Wandelend langs het water, langs de resten van de allereerste nederzetting Ganda, langs de ruïnes van de Sint-Baafsabdij en het Spanjaardenkasteel, langs de herinneringen aan het slachthuis,… onthul je de geheimen van deze prachtige stadswijk.

Prijs: € 10/boekje. Een boekje met zoektocht kan gedeeld worden door 3 à 4 personen.