Lezingen met Eric Bauwens

Een lezing duurt 1,30 uur zonder pauze of 2 uur met pauze. De prijs voor een lezing is € 150 (excl. verplaatsingskosten). Verdere afspraken en informatie kunnen opgevraagd worden via info@gandante.be.

Lezing 1: Het Adelaarsjong. Het tragische leven van de zoon van Napoleon

Als Napoleon ten val komt, is zijn driejarig zoontje een nachtmerrie voor de Europese machthebbers. In Wenen wordt het prinsje, dat bij zijn geboorte voorbestemd was om de machtigste man ter wereld te worden, weggestopt in een gouden kooi. Hij wordt ‘heropgevoed’ en krijgt zelfs een nieuwe naam.

Zijn hele jeugd, die getekend wordt door eenzaamheid en onbegrip, zal de jongen vergeefs zoeken naar zijn identiteit. Is hij Fransman of Oostenrijker? Was zijn vader een held of een schurk? Verteerd door tuberculose zal hij op zijn eenentwintigste sterven zonder het antwoord
op zijn vragen te kennen.

In de geschiedenisboeken is er voor de zoon van Napoleon geen plaats. De literatuur, het theater, de opera en de film maken dat ruim goed: als ‘adelaarskind’ wordt hij een van de grootste romantische helden aller tijden. Maar meer dan een eeuw na zijn dood wordt zijn nagedachtenis bezoedeld: Hitler wil van hem een symbool van de collaboratie maken.

Deze lezing duurt 90 minuten zonder pauze.

Reserveren kan via info@gandante.be. Gelieve het volgende te voorzien op de locatie waar de lezing doorgaat: beamer, tafel in nabijheid van 2 stopcontacten, scherm of witte muur waarop geprojecteerd kan worden.

 

Lezing 2: Edward Anseele: politicus, ondernemer, mythe

Edward Anseele Sr. (1856-1938) was de vader van het reformistisch socialisme, een van de oprichters van de Belgische Werkliedenpartij (de huidige sp.a) en van de Coöperatieve Maatschappij Vooruit. Hij speelde een hoofdrol in de strijd voor het algemeen stemrecht en was de eerste Vlaamse socialist in het parlement en in de regering.

Anseele, een van de meeste markante figuren uit ons verleden, is nog tijdens zijn leven uitgegroeid tot een mythe. De manier waarop hij door sommigen werd vereerd, grensde bij momenten aan afgoderij.

In deze lezing leren we Anseele kennen als de gedreven en bijwijlen dictatoriale politicus die de versplinterde socialisten samenbrengt en er een performante politieke partij van maakt, als de visionaire ondernemer die een industrieel imperium uitbouwt en als de organisator die tijdens de oorlogsjaren Gent redt van honger en kou. Maar we ontdekken ook hoe hij door zijn eigenzinnigheid ten val komt.

Deze lezing duurt 90 minuten zonder pauze.

Reserveren kan via info@gandante.be. Gelieve het volgende te voorzien op de locatie waar de lezing doorgaat: beamer, tafel in nabijheid van 2 stopcontacten, scherm of witte muur waarop geprojecteerd kan worden.