Lezingen met Eric Bauwens

Een lezing duurt 1,30 uur zonder pauze of 2 uur met pauze. De prijs voor een lezing is € 150 (excl. verplaatsingskosten). Verdere afspraken en informatie kunnen opgevraagd worden via info@gandante.be.

 

Lezing 1: Het Adelaarsjong. Het tragische leven van de zoon van Napoleon.

Als Napoleon ten val komt, is zijn driejarig zoontje een nachtmerrie voor de Europese machthebbers. In Wenen wordt het prinsje, dat bij zijn geboorte voorbestemd was om de machtigste man ter wereld te worden, weggestopt in een gouden kooi. Hij wordt ‘heropgevoed’ en krijgt zelfs een nieuwe naam.

Zijn hele jeugd, die getekend wordt door eenzaamheid en onbegrip, zal de jongen vergeefs zoeken naar zijn identiteit. Is hij Fransman of Oostenrijker? Was zijn vader een held of een schurk? Verteerd door tuberculose zal hij op zijn eenentwintigste sterven zonder het antwoord
op zijn vragen te kennen.

In de geschiedenisboeken is er voor de zoon van Napoleon geen plaats. De literatuur, het theater, de opera en de film maken dat ruim goed: als ‘adelaarskind’ wordt hij een van de grootste romantische helden aller tijden. Maar meer dan een eeuw na zijn dood wordt zijn nagedachtenis bezoedeld: Hitler wil van hem een symbool van de collaboratie maken.

Deze lezing duurt 90 minuten zonder pauze.

Reserveren kan via info@gandante.be. Gelieve het volgende te voorzien op de locatie waar de lezing doorgaat: beamer, tafel in nabijheid van 2 stopcontacten, scherm of witte muur waarop geprojecteerd kan worden.

 

Lezing 2: Edward Anseele: politicus, ondernemer, mythe.

Edward Anseele Sr. (1856-1938) was de vader van het reformistisch socialisme, een van de oprichters van de Belgische Werkliedenpartij (de huidige sp.a) en van de Coöperatieve Maatschappij Vooruit. Hij speelde een hoofdrol in de strijd voor het algemeen stemrecht en was de eerste Vlaamse socialist in het parlement en in de regering.

Anseele, een van de meeste markante figuren uit ons verleden, is nog tijdens zijn leven uitgegroeid tot een mythe. De manier waarop hij door sommigen werd vereerd, grensde bij momenten aan afgoderij.

In deze lezing leren we Anseele kennen als de gedreven en bijwijlen dictatoriale politicus die de versplinterde socialisten samenbrengt en er een performante politieke partij van maakt, als de visionaire ondernemer die een industrieel imperium uitbouwt en als de organisator die tijdens de oorlogsjaren Gent redt van honger en kou. Maar we ontdekken ook hoe hij door zijn eigenzinnigheid ten val komt.

Deze lezing duurt 90 minuten zonder pauze.

Reserveren kan via info@gandante.be. Gelieve het volgende te voorzien op de locatie waar de lezing doorgaat: beamer, tafel in nabijheid van 2 stopcontacten, scherm of witte muur waarop geprojecteerd kan worden.

 

Lezing 3: Twee Gentse diva’s: Vina Bovy en Hélène Maréchal.

Tussen de twee wereldoorlogen is Gent in de ban van twee diva’s: Hélène Maréchal en Vina Bovy. Twee jonge vrouwen van eenvoudige komaf die dromen van een carrière op de planken. Vina wordt een wereldberoemde sopraan die overal in de wereld op de affiche van de grote operahuizen prijkt. Hélène, Lène voor de Gentenaars, kiest voor het volkstoneel en de Minard. Vina leidt een luxeleventje aan de Azurenkust, Lène zamelt fortuinen in voor zieken, wezen en  gemobiliseerde soldaten. We maken kennis met twee spraakmakende levensverhalen. Doorheen de soms droevige soms grappige anekdotes ontdekken we een stuk vergeten Gentse theatergeschiedenis.

Deze lezing duurt 90 minuten zonder pauze.

Reserveren kan via info@gandante.be. Gelieve het volgende te voorzien op de locatie waar de lezing doorgaat: beamer, tafel in nabijheid van 2 stopcontacten, scherm of witte muur waarop geprojecteerd kan worden.

Lezing 4: De wiegjes van Lebensborn. Seksualiteit, voortplanting en kinderroof in het Derde Rijk.

Heinrich Himmler, een voormalige kippenkweker, is ervan overtuigd dat je het mensenras even goed kunt veredelen als dieren- en plantensoorten. De eugenetica of het idee van de selectieve voortplanting – enkel de gezondste en begaafdste mensen – is op dat ogenblik wijd verspreid.

Himmler wil niets minder dan een Nieuwe Mens scheppen. Hij spoort zijn SS’ers aan om zoveel mogelijk kinderen te verwekken bij speciaal daarvoor geselecteerde, ‘raszuivere’ Arische vrouwen. Daartoe richt hij Lebensborn op, een SS-netwerk van kraaminrichtingen en kinderdagverblijven. Wie daar geboren wordt, zal de nieuwe Duitse elite, een nieuwe adel, vormen. Ondertussen worden elders kinderen die ziek zijn, een beperking of een andere huidskleur hebben, op grote schaal gesteriliseerd of zelfs geëuthanaseerd.

Voor Himmler gaat dat veredelingsproces echter niet snel genoeg. Op zijn bevel gaat de SS in de veroverde gebieden op zoek naar kinderen met blonde haren en blauwe ogen. Tijdens heuse klopjachten worden duizenden kinderen ontvoerd om te worden ‘gegermaniseerd’. Ondertussen promoot hij een nieuwe seksuele moraal, gebaseerd op polygamie.

In De wiegjes van Lebensborn worden onthutsende feiten afgewisseld met schrijnende getuigenissen.

Deze lezing duurt 90 minuten zonder pauze.

Reserveren kan via info@gandante.be. Gelieve het volgende te voorzien op de locatie waar de lezing doorgaat: beamer, tafel in nabijheid van 2 stopcontacten, scherm of witte muur waarop geprojecteerd kan worden.