Nieuw

Over de Gentse cultuur en geschiedenis valt zoveel te zeggen. Maar Gandante tracht u net te vertellen wat u nog niet wist. Of u te brengen waar u nog niet geweest bent. Op deze pagina treft u onze nieuwste thema’s.

Andere themawandelingen kan u hier raadplegen: https://www.gandante.be/onsaanbod/wandelingen/

Nieuwe rondleidingen

“Tussen park en station: vooroorlogse architectuur en art nouveau”

De wijk tussen het Sint-Pietersstation en het Citadelpark werd aangelegd voor de eerste wereldoorlog. Ze biedt daarom een staalkaart van de vooroorlogse wooncultuur, en vooral van de manier waarop de art nouveau in Gent wordt beleefd. De oudste art nouveau gevel van Gent ontmoeten we trouwens tijdens de wandeling. Bovendien leidt de ligging vlakbij de wereldtentoonstelling van 1913 ertoe dat architecten de kans grijpen om hier hun kunde te tonen. Vooral de Prinses Clementinalaan is als een uitstalraam van art nouveau architectuur, maar ook elders vinden we juweeltjes van verscheidene architectuurstijlen die op het einde van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw succesvol waren. De rijkdom en variatie geconcentreerd op een beperkte ruimte is verrassend en biedt tot vandaag een homogeen beeld van de wijk. Bovendien is de rondleiding complementair met de wandeling in het Miljoenenkwartier waar architecten uit het interbellum hun kennis tonen. Startplaats: Sint-Pietersstation aan de zijde van de Prinses Clementinalaan.

“Rondom de Oude Houtlei: over grachten en poorten, begijnen en kloosters”

De Oude Houtlei is ontstaan uit een omwalling ter bescherming van het economische hart van de Middeleeuwse stad, de haven aan de Graslei. Behalve een gracht bouwde Gent daarom rond “Overleie” een walmuur met verscheidene poorten. Door de ligging aan de  rand van de stad werden in die gebouwen dikwijls pestlijders en zwakzinnigen ondergebracht. Zij mochten de stad niet in en werden verzorgd door religieuzen die zich ook bij voorkeur buiten de stad vestigden. Er kwam zelfs een klein begijnhof voor zieke begijntjes. Zo werd de Sint-Michielsparochie de religieuze rand van Gent. Zelfs al zijn de religieuzen vandaag verdwenen, toch is hun aanwezigheid in het stadsbeeld nog zichtbaar. Bovendien verrast de wijk door een gemengde bewoning van eenvoudige wevershuisjes in vergeten landwegen  tot waardevolle achttiende-eeuwse stadspaleizen.

“Van vakman, over arbeider naar deskundige – van Heilig-Kerst wijk, naar Oude dokken en het Houtdok”

Met onze gids wandelt u doorheen de zogenaamde 19de-eeuwse gordelwijk in Gent. Deze wijk was ooit een schippers- en arbeiderswijk en dit kan je in de vele straatnamen terugvinden die verwijzen naar scheepvaart, de haven en de textielindustrie. We kijken functioneel naar overblijfselen van vroeger en hoe die hun weerslag hebben op de arbeidsmarkt vandaag.We accentueren de oude en nieuwe beroepen naast elkaar. Eindigen doet u aan het Houtdok van Gent. Startplaats: heilig Kerst kerk (Seleskerk) in de Sleepstraat.

“Kunst in de straat” 

Wij ontdekken, in de Kuip van Gent, bekende en minder bekende kunstwerken. Hoe staan zij in dialoog met hun historische omgeving? Welke verwijzingen hanteert de kunstenaar? Hoe integreer je moderne kunst in een middeleeuws historisch centrum? Is dit voor jou een meerwaarde of vindt je het juist storend? Wij hebben oog voor beeldhouwwerken, monumenten, brandglazen, muurschilderingen… Gent is reeds internationaal bekend om zijn street art. Ontdek, zowel binnen als buiten, dit ruimer aanbod aan actuele kunst. Start aan het Sint-Veerleplein, voor de Oude Vismijn. Deze rondleiding is ook mogelijk als fietstocht in combinatie met een graffiti en street art tour.

“Een bloedrode gidsbeurt langs schavotten, brandstapels, schandpalen en vroegere gevangenissen”

Misdaad en verboden seks zijn zo oud als de Bijbel. Bestraffen ook. Maar hoe zat dat bij ons vroeger? Waren onze voorouders zo bloeddorstig? Was het “oog om oog, tand om tand”? Was de doodstraf, liefst zo wreed mogelijk, algemeen? En welke stadspleinen kleuren dan diep bloedrood? Wanneer vond de laatste publieke terechtstelling plaats? Deze wandeling gidst je door 1000 jaar rechtspraak en strafuitvoering. Startplaats: Sint-Veerleplein voor de oude Vismijn.

“De Soenenswandeling: Links en rechts van spoorlijn 75 – tussen kapel en kasteel”

Ooit gedacht dat Sint-Denijs-Westrem zulk een specifieke plaats in de wereldgeschiedenis zou innemen? Een dorp waar keizers, koningen en abten al dan niet met vredevolle of andere bedoelingen langs kwamen en alwaar een paus uit de hemel neerdaalde en landde op de Loop… Een dorp waar tijdens wereldoorlog II luchtgevechten de hemel verstoorden en jachtvliegtuigen als brandende toortsen door het zwerk flitsten en waar de Duitse maarschalk Hermann Goering een onderkomen vond in kasteel Puttenhove toen hij Gent bezocht en het vliegveld aan een inspectie kwam onderwerpen. Het bewuste vliegveld waar zich een memorabel wapenfeit heeft afgespeeld toen toestellen van de Poolse Royal Air Force  bij hun terugkeer van een missie boven de frontlijn ter hoogte van hun thuisbasis door dertig Duitse Focke-Wulf jagers werden bestookt in een inferno van niets ontziende luchtduels. Een dorp ook waar burgemeesters uit vooraanstaande families  zich bekommerden om het wel en wee van hun dorpsgenoten, hen een kunstwerk schonken en zelfs een kapel lieten bouwen… Startplaats: Sint Rochuskapel, hoek Oudeheerweg – Sint-Rochusplein

“Gent in de sporen van Spanje”

Deze rondleiding brengt de bezoeker langs de plaatsen die de Spaanse vorsten en hun vertegenwoordigers bezochten, waar feesten te hunner ere werden georganiseerd, langs gebouwen die tijdens de Spaanse periode zijn opgericht. Zo heeft Filips II in Gent een bisdom gecreëerd en werd de Sint-Baafskerk een kathedraal.  Zo vertellen de verschillende bouwfasen van het stadhuis de politieke feiten in Gent onder het Spaanse bewind. De wandeling brengt ons ook naar het Prinsenhof, de geboorteplaats van Karel V. Eventueel is deze rondleiding ook mogelijk als fietstocht. Met de fiets kunnen verder gelegen plaatsen, zoals de wijk van het Spanjaardkasteel bezocht worden.

“Gentse beluiken”

Beluiken, citeetjes, poortjes, typisch voor Gent in de 19de eeuw, maar ze bestaan nu nog steeds, deze groepjes van meestal kleine arbeiderswoningen verzameld om een omsloten binnenplaats. Wie leefde daar, waarom en hoe? Zes toiletten voor 600 personen, geen lopend water noch sanitair in de woningen, 16 m² voor één gezin van 6 personen, enzovoort. Vandaag zijn ze populair voor hun specifieke gezellige sfeer en karakter. Startplaats aan het Industriemuseum en einde op de vrijdagsmarkt.

“Bezoek aan Hotel Van Oombergen en een stukje stadswandeling: Gent in de sporen van de Vlaamse ontvoogding”

Een van Gents best bewaarde geheimen is dit statige Hôtel de ville in de buurt van de Vlasmarkt. Nochtans is het een absoluut meesterwerk van de Gentse rococo. In 1754 kocht het rijke Gentse geslacht Van Oombergen een groot stuk grond op in de buurt van de Vrijdagsmarkt en de Vlasmarkt, om er prompt een nieuw pand op te laten zetten. Ook binnen doen de marmeren schoorstenen, het sierlijke stucwerk en de fijne lambriseringen de mond openvallen van verbazing. Het is dan ook het gedroomde decor voor KANTL, de Koninklijke Academie voor Nederlandstalige Taal- en Letterkunde, een van de belangrijkste taalkundige organen in de Benelux. Hotel Van Oombergen, in de volksmond ook wel gekend als het Dammansteen, is het bewijs bij uitstek dat niet alleen de gevels in Gent de moeite waard zijn. Wat erachter ligt is vaak minstens zo interessant om te ontdekken. Deze wandeling wordt gecombineerd met een stukje wandeling vanaf het Sint-Baafsplein met uitleg over de Vlaamse ontvoogding.

“Van puurtsjes en fabrieksratten”

Het jaar is 1913. Er is veel verandering op komst, Gent leeft in de roes van de wereldtentoonstelling en de stad krijgt een facelift. Maar aan wie in de fabrieken zijn boterham verdient, geeft het leven weinig cadeaus. Toch trekt de Gentse textielarbeidersfamilie Hoste in dat jaar haar beste kleren aan en laat zich trots portretteren. Samen met deze ‘fabrieksratten’ wandelen we langs beluiken en fabrieken maar verkennen we ook de meer plezierige kant van hun leven. We starten onze wandeling bij de zitbankjes aan Reep 16/18. Eindigen doen we in de buurt van het Muinkpark. Goade mee mé oens?

“Eenen horribel, onghesien, jammerlic fait ende moerdaet: leven en moord in het 14de-eeuwse Gent”

In 1342 wordt de jonge Hendrik Alijn gruwelijk vermoord op de trappen van de vroegere Sint-Baafskathedraal. Zijn dood zou een legende doen ontstaan met de allures van Romeo & Julia – een legende over liefde en jaloezie – en de aanleiding vormen tot de stichting van het Huis van Alijn. Maar wat is er echt gebeurd? Waarom nam Hendriks moordenaar zijn toevlucht tot zijn zwaard? En wat heeft Godelieve met dit alles te maken? Startplaats: Maaseikplein, bij het Geraard Duivelsteen.

Nieuwe lezingen

“De Barge – Lezing door Sophie Huysman”

Vandaag kan je terug luxueus varen met de Barge. Niet enkel meer tussen Gent en Brugge, maar ook op andere vaarten. De Barge die je nu ziet is een historische reconstructie van een Gentse barge. Oorspronkelijk was dit een trekschuit die op het kanaal tussen de steden Gent en Brugge voer. In tegenstelling tot de meeste andere trekschuitdiensten, was de Gentse Barge bijzonder luxueus en comfortabel ingericht. Zo comfortabel, dat zelfs koningen en koninginnen zich lieten vervoeren. De bargedienst begon in 1624, op initiatief van de Staten van Vlaanderen toen de Brugse Vaart klaar was en bleef bestaan tot 1911. Tijdens deze lezing komt u meer te weten over de geschiedenis van deze trekschuit, hoe de werkorganisatie verliep, hoe men om ging met de reglementeringen en in welk tijdskader we de Barge kunnen situeren.

“De Heksenwaan. Hoe heks en duivel onze wereld veroveren – Lezing door Jean-Marie Van der Auwermeulen”

In Europa stierven tussen 1500 en 1700 meer dan 60.000, vooral vrouwen, als heksen op de brandstapel. Deze Heksenwaan spreekt, ook vandaag, sterk tot de verbeelding. Waarom, waar, wie en hoe werden deze vrouwen vervolgd? Welke rol speelt de duivel? Of de ‘kleine’ ijstijd? Hoe zat het in Vlaanderen? Deze lezing biedt antwoorden op dit complex historisch gegeven.