Naar de wieg van Gent: de Nederschelde van Braempoort tot Portus Ganda

De oudste kern van het middeleeuwse Gent bevindt zich langs de Schelde en ontstaat parallel met de Schelde van noord naar zuid. Later zal de stad zich oost-west oriënteren van de Schelde naar de Leie. De rondleiding wordt een zoektocht naar zowat alles dat eerst of oudst was in Gent. We ontdekken de eerste brug over de Schelde, de eerste stadsomwalling, de eerste hoofdstraat, het eerste weeshuis, het eerste bisschoppelijk paleis, het eerste bisschoppelijk seminarie, de oudste kerk, de eerste haven, de eerste burgemeester van Gent, het oudste zwembad, een burcht die waarschijnlijk ouder is dan het Gravensteen. Alles voert ons naar waar ooit de eerste stenen werden gebouwd, waar ooit de eerste kooplui zich vestigden, kortom waar ooit de wieg van Gent stond.