Licht & Lucht, zuurstof en groen voor de Brugse Poort

Gent biedt de intimiteit van een historische stad én de openheid van een metropool. De lokale overheid stimuleert de vele initiatieven van haar burgers die werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.

Tegelijk staat de stad voor een aantal uitdagingen. Zoals de bevolkingstoename, de steeds stijgende aantallen studenten, de uitdaging om een gezins‐en kindvriendelijke stad te zijn, de mobiliteitsdruk. Gent kiest radicaal voor een duurzame stadsontwikkeling die naam waardig. Belangrijk is dat Gent een stad op mensenmaat blijft. Mét respect voor het verleden. De herwaardering van de negentiende-eeuwse gordel rond de stad past in dit plaatje. Die herwaardering wordt wijk per wijk bekeken.

De Brugse Poort werd als eerste aangepakt. Onder de noemer ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ ontstonden plannen om de buurt op te waarderen, te herstructureren én om de functionele, culturele en sociale mix in de wijk te versterken.

Een eerste speerpunt in de plannen was de aanleg van een verkeersluwe as die verschillende functies in de wijk met elkaar verbindt, de ‘Rode Loper’. Daarnaast koos de Stad voor verschillende kleinere ingrepen, die de bewoners en andere partners tegelijk stimuleren om zélf in de wijk te investeren. Sociale huisvestingsmaatschappijen bouwden nieuwe sociale woningen en buurtparken, de kringloopwinkel, het wijkgezondheidscentrum en veel meer.

Ga mee op ontdekking en beleef hoe de stad van vandaag aan duurzame oplossingen werkt voor de grote uitdagingen van vandaag en morgen. We vertrekken aan restaurant Volta (Groene Vallei) voor een fietstocht van 3 uur. De groep dient eigen fietsen mee te brengen.

Informatie en reservatie via info@gandante.be!