Over de restauratie van het Lam Gods

Weinig werken slagen er in om, zeven eeuwen nadat ze geschilderd zijn, nog steeds verschillende keren per jaar voorpaginanieuws te zijn. Maar er zijn dan ook weinig werken als het meesterlijke Lam Gods, kroonjuweel van de Vlaamse Primitieven!

Daar de restauratie van het Lam Gods volop in de belangstelling staat en er veel nieuwe duiding kan gegeven worden bij de eerste restauratiefase van de buitenpanelen, is het opportuun om dit iconisch meesterwerk de volle aandacht te geven die het verdient! De lezing wordt gegeven door Martine Audenaert, die de restauratiefases grondig opvolgt en als bevoorrechte getuige graag haar kennis met u deelt.

De lezing wordt geactualiseerd naar de actuele stand van de restauratie van het altaarstuk op dat moment. Om het aankomende Van Eyck-jaar in 2020 goed voorbereid te kunnen aanvatten, is de informatie in deze lezing hoe dan ook van onschatbare waarde.

Meer info en reservatie via info@gandante.be!