Godshuizen, gasthuizen en hospices

De gids start op het Bisdomplein met een overzichtsverhaal van Gent als dé stad van de godshuizen, gasthuizen en hospitalen.
Hoe ontstond de eerste zorg voor armen en noodlijdenden, wat was de rol van de Kerk hierin, wat was het verschil tussen godshuizen, gasthuizen en hospices, waarom werden ze opgericht en in stand gehouden? Welke ingrijpende maatregelen nam keizer Karel in dit verband?

De wandeling is vrij uitgebreid en soms komen oude locaties aan bod die in het moderne stadsbeeld nagenoeg of geheel verdwenen zijn: de spinessen, het Sint-Annahospitaal, het Sint-Jorisgodshuis, de grote pesthuizen, enz.

Andere nog bestaande gebouwen zoals het Duivelsteen, het Wolweversgodshuis, het Schreiboomgodshuis, het Hospitaal Poortakker, de infirmerie van het Oud Begijnhof, enz., getuigen van de bestendige zorg die zowel het Gentse stadsbestuur als de kerkelijke en privé-instanties aan de dag legden rond deze hele problematiek.

Ook het Veerleplein, van oudsher grafelijk bezit, had zijn eigen godshuis. Het fameuze Patershol had er verschillende, de wandeling eindigt trouwens aan het Huis van Alijn op de Kraanlei, waarbij zelfs de creatie van moderne ‘spitalen’ zoals de jeugdherberg De Draecke niet vergeten wordt.

Terug naar overzicht  –  Reserveer