Fietstocht: Groen Gent

Gent is een groene stad en dan hebben we het lang niet alleen over de kleur van een deel van het schepencollege. De stad herleefde in de laatste jaren door de aanleg van verschillende kleine en grote parkjes.

De fietstocht loopt langs verschillende soorten groene polen, zoals ze in het groenstructuurplan worden voorzien. Via groenassen rijden we naar het woongroen en de wijkparkjes om tot slot wat verder buiten het centrum de Gentbrugse meersen te bereiken.

We tonen aan welke inspanningen zijn geleverd om de natuur in de stad te brengen, bij de bewoner, door de aanleg van woongroen. Maar ook hoe de Gentenaar via groenassen naar de natuur wordt aangetrokken, door de aanleg van groenpolen in de vier kwadranten rondom de stadskern. Ook historisch groen komt terloops aan bod.

De groep voorziet eigen fietsen, wij zorgen voor de rest! Voor info en reservatie kan je altijd terecht op info@gandante.be!