Gentse vrouwen

Proviandiersters, koopwijven, devotarigghen, nonnen, studentes, onderwijzeressen, en zelfs de Maagd van Gent. Gent zou er zonder sterke vrouwen helemaal anders uitzien.

Achter het zinnebeeld en wapenschild van de stad, de Maagd van Gent, schuilt een ongelooflijke rijkdom aan vrouwelijke schoonheid, intellect, historische inzet, devotie, sociaal barricadenwerk en dergelijke meer. De wandeling geeft als opzet een schets van het leven van de modale Gentse vrouw, van de middeleeuwen tot in het interbellum, en niet zozeer een opsomming te geven van de grote Gentse vrouwen, waarvan er slechts enkele ter sprake zullen komen.

De doorsnee Gentse vrouw moest reeds in de middeleeuwen en ook later, zeker in de achttiende en negentiende eeuw, optornen tegen een mannenwereld vol onrecht en onderdrukking. Met de komst van Napoleon verbeterde de situatie er zeker niet op. Binnen de reusachtige textielindustrie die zich in de 19de eeuw in Gent ontplooide steeg de uitbuiting van vrouwen zienderogen, terwijl hun onderwijs niets te betekenen had.

De strijd om emancipatie, de langzame opstanding van de Gentse vrouw in de twintigste eeuw, haar lot en inzet tijdens de Eerste Wereldoorlog en andere weinig gekende gegevens komen aan bod tijdens deze wandeling. Elk verhaal, elke historisch verantwoorde anekdote wordt telkens geplaatst tegen de achtergrond van het op vele plaatsen in de stad aanwezige vrouwbeeld.

De wandeling start aan de muziekkiosk op de Kouter.

Terug naar overzicht  –  Reserveer