Gent Steengoed – Rijkdom in Gentse Stenen

Het hedendaagse Gent kreeg vorm in de 19de en 20ste eeuw. Gelukkig voor deze stad – niet in het minst voor de toerist – zijn er nog vele sporen van het middeleeuwse Gent, die een prominente plaats kregen in het huidige straatbeeld.

Zo is het Gravensteen romantisch gereconstrueerd als de ridderlijke residentie van de Graaf van Vlaanderen. In de vroege Middeleeuwen was dit een houten burcht, maar groots en gebeiteld in steen werd het in de twaalfde eeuw de dwangburcht waarmee de Graaf zijn rijkdom en macht ontplooide over de bijwijlen rebelse stad.

Toen woonden de inwoners van de stad – de poorters – nog in houten huizen. Slechts één van die houten gevels bleef bewaard tot op heden. In de dertiende en veertiende eeuw groeide Gent snel en de rijkdom ging navenant mee. Rijke families bouwden een imperium op. Zij beschermden hun bezit en toonden hun rijkdom met de bouw van imposante stenen woningen, kortweg ‘Steen’ genoemd. Die steen was Doornikse kalksteen aangevoerd over de Schelde. Welke inwoners konden zulk een ‘Steen’ betalen? Over wie en waarover hadden zij macht? Die macht werd bij uitstek geëtaleerd door de bouw van een stenen toren die nu nog essentieel hoort bij de skyline van de stad.

Naast de Graaf en de rijke patriciërs was er nog een derde speler – nooit te onderschatten – die wou imponeren. Een heerlijke blik op de (wereldbefaamde) torenrij van Gent laat geen twijfel bestaan over welke speler het gaat. In deze historische wandeling worden enkele markante stenen gebouwen aangedaan, gedateerd in de late Middeleeuwen. De opdrachtgevers van dit ‘Steengoed’ waren duidelijk ‘steenrijk’.

Terug naar overzichtReserveer