Gent in de sporen van Nederland

Willen of niet, onze geschiedenis is nauw verweven met die van onze noorderburen. Ook Gent, op een boogscheut van de Nederlandse grens, kan hiervan maar al te zeer getuigen.

De geschiedenis van de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden is voor een groot deel gemeenschappelijk geweest. Gent heeft hierbij een vooraanstaande rol gespeeld. Sporen van de Nederlandse aanwezigheid zijn in het stadsbeeld tot vandaag prominent terug te vinden. Voor Willem van Oranje bekleedde Gent tijdens de tweede helft van de 16de eeuw een sleutelpositie in de strijd tegen de Spaanse bezetter. Hij was herhaaldelijk in Gent aanwezig en heeft hier het Pacificatieverdrag gesloten, dat tot doel had de verschillende gezindten tot eenheid te brengen om Spanje te bestrijden. Dit historische feit droeg er onder meer toe bij dat koning Willem I tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815 tot 1830, een bijzondere voorkeur had voor de stad.

Niet toevallig is onder zijn bewind de Gentse universiteit gesticht, is het kanaal Gent – Terneuzen gegraven en werd op de Vrijdagmarkt de nationale nijverheidstentoonstelling gehouden. Aanvankelijk terughoudend ten aanzien van het bewind van Willem I behoorde de Gentse burgerij in 1830 tot de felste verdedigers van het Verenigd Koninkrijk. Maar de aanwezigheid van Nederland beperkt zich niet tot deze twee historische perioden: de klokken van het belfort hebben een band met Nederland, de voornaamste politieke raadgever van keizer Karel was een Fries en Multatuli gaf voordrachten in Gent.

De rondleiding brengt uw groep langs plaatsen die aan Nederland herinneren. In het stadhuis vinden we de pacificatiezaal van Willem van Oranje en de troonzaal waar de universiteit voor het eerst plechtig is geopend. De gebouwen, waar Willem van Oranje en Willem I aanwezig waren, bestaan nog, net als verscheidene huizen en monumenten die tonen hoe de Gentse orangistische burgerij vroeger bouwde.

Speciale aandacht gaat uit naar figuren die bijgedragen hebben tot de ontplooiing van Nederland: renaissance geleerden als Dodoens en Clusius, beiden afkomstig uit het zuiden, maar ook Thorbecke, ontwerper van de Nederlandse grondwet, die zijn loopbaan startte aan de pas opgerichte Gentse universiteit. Nederlanders droegen bij tot de Vlaamse beweging en de strijd voor het Nederlands in België. De Vlaamse klokke Roeland is het product van klokkengieters uit Nederland. Deze wandeling zal u doen inzien dat Belgen en Nederlanders dan toch niet zoveel blijken te verschillen van elkaar.

Terug naar overzichtReserveer