Gent in de middeleeuwen

Gent was in de middeleeuwen één van de rijkste en machtigste steden van West-Europa. In de haven Tusschen Bruggen zijn vrije en onvrije schippers druk in de weer. De korenmeters kijken toe of er niet gesjoemeld wordt op het graanstapelrecht.

De klok in het Toreken luidt het begin in van alweer een drukke marktdag op de Vrijdagmarkt. Op het pilorijn aan het Vleeshuis ondergaat een veedief zijn straf. En verderop is het weer hommeles tussen wevers en volders, en dat net nu de Vlaamse graaf op bezoek komt… We nemen een duik in deze spannende periode, de hoogdagen van de stad Gent.

Dit programma kan gecombineerd worden met de muntenroute, waarbij we ons richten op de middeleeuwse munten die her en der verspreid liggen in het stadscentrum. Op verschillende historische plaatsen in het straatbeeld wordt een munt uitgekozen. Onze gids vertelt er meer over.

Terug naar overzicht   –   Reserveer