Fietstocht Gent Waterstad

Gent is een waterstad die al van in de vroege middeleeuwen tot op vandaag een uitweg naar de zee nodig had voor de economische ontwikkeling, kanalen gegraven heeft voor de verdediging en deze later weer gedempt heeft als ze niet meer nodig waren.
Tijdens deze fietstocht wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van het water in Gent.

We starten aan de oudste Scheldehaven (uit de 9de eeuw) op de Wijdenaardbrug (Bisdomplein) en de eerste omwalling van Gent. De tweede middeleeuwse haven van Gent ontdekken we op de Graslei.

Via de Leie rijden we verder naar de Ketelvest. Aan deze tweede omwalling van Gent uit 1100 bewonderen we de Gentse Barge die dagelijks pendelde naar Brugge, vaak met zeer belangrijke gasten zoals de Russische tsaar Peter de Grote.

Via de Coupure, waar zich in de 18de eeuw het mondaine leven – met al dan niet lichtekooien – afspeelde, gaan we naar de Brugse vaart (uit de 17de eeuw).

Uiteraard slaan we de allereerste gegraven verbinding met de zee niet over: de Lieve, die teloorging na de verzanding van het Zwin. Op de Lieve staat de sluis het Rabot, ook de laatste verdedigingspoort van Gent. Om weerstand te bieden aan Maximiliaan van Oostenrijk hebben de Gentenaars via deze sluis de omgeving onder water gezet. (Het onder water zetten van de IJzervlakte tijdens WOI was dus niet zo nieuw.)

Via de Nieuwe Vaart (Gasmeterlaan) bereiken we het kanaal Gent-Terneuzen, oorspronkelijk de Sassevaart, en de Oude Dokken die nu het onderwerp zijn van een volledig stadsvernieuwingsproject. We eindigen aan de nu nog gedempte Reep, die binnenkort weer Schelde wordt.

 

Terug naar overzicht   –   Reserveer