Fietstocht ‘Stadsvernieuwing: vroeger en nu’

Onze gids neemt u per fiets mee langs gerealiseerde of nog te realiseren projecten in en rond het Gentse, zoals project Sint-Pieters, The Loop (Flanders expo), Oude Dokken, Bruggen naar Rabot, De Krook, KOBRA, en nog veel meer!

Begin 1977 fusioneerde Gent met tien randgemeenten. In het ‘grote’ Gent werd nood aan een degelijke ruimtelijke planning nog duidelijker aangevoeld. In deze jaren werd ‘structuurplanning’ als nieuwe methode voor stadsplanning geleidelijk naar voor geschoven. Stadsplanning heeft de ambitie de groei en de ontwikkeling van de stedelijke ruimte te begeleiden, en daarom werd gestart met de opmaak van een ruimtelijke visie in Gent. Aangezien een stad voortdurend evolueert, is ook ruimtelijke planning een dynamisch gegeven. Sommige plannen creëren weerstand, andere worden pas na verloop van tijd gerealiseerd.

Door deze uitgebreide tocht, kan u zelf uw mening vormen of bijstellen over de vele ‘nieuwe’ projecten in het uit zijn voegen barstende Gent. Reken op een duur van 3 uur. Fietsen worden zelf voorzien door de aanvrager.

Terug naar het overzichtReserveer