Het Havenhuis aan de Graslei

De Graslei is wereldvermaard en één blik op de mooie gevels aan het water rechtvaardigt die mondiale reputatie. Gandante kan u nu ook tonen wat zich achter één van die iconische gevels bevindt.

Eeuwenlang gonsden de Graslei en de Korenlei in hartje Gent van de havenbedrijvigheid. Toen de havenactiviteiten zich eind negentiende eeuw uit het centrum van Gent richting het noorden van de stad verplaatsten, kwam daar stilaan een einde aan. En daarmee verdween de haven uit het zicht. Maar nu brengt de North Sea Port een klein stukje van die geschiedenis terug in het middeleeuwse hart van Gent. Zij herstelden het Havenhuis, ook wel gekend als het Huis van de Vrije Schippers, in haar eerdere glorie door middel van een grootscheepse restauratie.

Normaal gesproken is het Havenhuis niet vrij te bezoeken, maar Gandante kan er, als gidsenpartner van North Sea Port, rondleidingen verzorgen voor zowel groepen als particulieren. Bekijk alvast onderstaand filmpje om een glimp op te vangen van wat u kan verwachten van een bezoek aan dit historische steen op de Graslei! Info en reservatie via info@gandante.be!