De Westerbegraafplaats

De Westerbegraafplaats is een van de mooiste uitingen van ons funerair erfgoed en een plek waar de grote en kleine verhalen voor het grijpen liggen. Aan de hand van de personen die er begraven liggen, schetst onze gids een mooi beeld van de Gentse geschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw.

In de 19de eeuw barstte het middeleeuwse Gent bijna letterlijk uit haar voegen. De textielindustrie floreerde als nooit tevoren, fabrieken werden her en der uit de grond gestampt en arbeiders woonden opeengepakt in ongezonde en veel te kleine beluikwoningen. Deze cité’s waren een broeihaard van epidemieën, en de arme arbeiders vielen bij bosjes. Het liberale stadsbestuur was genoodzaakt nieuwe begraafplaatsen op te richten, en maakte van de gelegenheid gebruik om ze neutraal te maken, los van de kerkelijke overheid. Een van die begraafplaatsen was de Westerbegraafplaats, dat toen in de volksmond het Geuzenkerkhof werd genoemd en aanleiding gaf tot een heuse kerkhovenoorlog!

De Westerbegraafplaats is niet enkel de allerlaatste rustplaats van vele anonieme textielarbeiders, maar ook van de Gentse elite. Zij bouwden er monumentale grafmonumenten die de tand des tijds moesten doorstaan, en die onze gids nu in de gelegenheid stellen om enkele minder belichte hoofdstukken uit de Gentse stadsgeschiedenis uit te lichten.

Terug naar overzicht  –   Reserveer