De verborgen armen van de Leie

Gent ontstond dan wel aan de kruising van de Schelde en de Leie, de stad vormde zich vooral rond de vele vertakkingen van beide rivieren, zo legt deze wandeling u haarfijn uiteen.

De samenvloeiing waaraan Gent is ontstaan bevindt zich in een laag gebied. De hoogste zandduinen bereiken nauwelijks 10 m. Dit geeft aanleiding tot meanderende rivieren met verscheidene armen, een delta in een binnenvlakte. Heel wat armen zijn gekanaliseerd of gebruikt om kanalen aan te leggen, dikwijls als inkorting tussen rivierarmen. Sommige dienden niet alleen als transportverbinding maar ook als verdedigingslinie of als grens. De Ketelvest bijvoorbeeld, omvat die drie functies: verbinding, grens en verdediging.

De bloei van de stad vanaf de 11de eeuw leidde tot uitbreiding van het territorium en tot de bouw van grachten rond de uitbreidende stad. Naast de Ketelvest kwam er ook de Houtlei.

Veel van die kanalen en armen zijn vanaf de 19de eeuw dichtgelegd, omdat ze voor overlast en onhygiënische toestanden leidden. Tijdens deze wandeling leggen we ons toe op de Leie, meer bepaald in het noordwesten van de stad, waar de Leie historisch verscheidene armen heeft gevormd en waar de rivier aanleiding gaf tot het graven van kanalen om de scheepvaart te bevorderen.

Al die armen en kanalen hebben ervoor gezorgd dat Gent in feite uit een behoorlijk aantal eilanden bestond. Een ervan, waarop het Gravensteen is gebouwd zullen we nader bekijken. Het eiland omvat tegelijk het oudst bewaarde stratenpatroon van de stad: de Oudburg of het Patershol. Ook die wijk komt uitvoerig aan bod.

Meer info en reservatie via info@gandante.be!