De torentjes van het Rabot

Exclusief via Gandante kan u nu de torentjes van het Rabot bezoeken. Niet de monumentale woonblokken die momenteel hun laatste dagen beleven, maar wel het originele monument dat aan de hele wijk haar naam heeft gegeven.

Gent ontstond op de plek waar de Leie en de Schelde samenlopen, en deze waterlopen waren van meet af aan van vitaal belang voor de uitbouw van de stad. Her en der werden sluizen opgericht om het water op peil te kunnen houden. Eén daarvan lag op de plek waar nu het monument zich bevindt. Deze keersluis, ‘rabot’ genoemd in de volksmond, gaf zelfs haar naam aan de omliggende wijk die we vandaag de dag nog steeds zo kennen. De keersluis bakende meteen ook de stadsgrens af.

Op de plaats waar de Leie de stadsmuren doorsneed richtte men in 1484-1491, tijdens de woelige jaren na de dood van Maria van Bourgondië, een versterking op die deel uitmaakte van het stedelijke verdedigingssysteem. De centrale sluisconstructie werd geflankeerd door twee zware ronde torens van drie bouwlagen, die aan de buitenzijde voorzien waren van schietopeningen. Uiteindelijk is er nooit strijd geleverd aan deze torentjes.

In de tweede helft van de 19de eeuw werden alle stadspoorten van de oude stadsomwalling afgebroken, op één na: de monumentale torentjes van het Rabot. Het monument, geïsoleerd tussen wegen en hoge appartementsblokken, viel tijdens de voorbije eeuwen ten prooi aan verval maar grote opknappingswerken brachten soelaas. Vandaag de dag is deze bevoorrechte getuige van de Gentse stadsgeschiedenis niet vrij te bezoeken, maar via onze gidsen lukt dat wel. Zij laten u graag kennismaken met het ware gelaat van de Rabot, zowel het interieur als het exterieur.