De opkomst van de ‘kleine’ man – Gent in de 19de eeuw

In de 19de eeuw wordt Gent het ‘Manchester van het Europese vasteland’. De industrialisering brengt veel sociale ellende en een groeiende kloof tussen de burgerij en de uitgebuite arbeiders. Geleidelijk beginnen arbeiders zich te verenigen en de burgerij kan dat niet langer negeren. Zo wordt Gent de stad waar verschillende arbeidersverenigingen ontstaan. Met op kop de socialisten (waar Edward Anseele de bezieler is) spelen de liberalen en de katholieken ook hun rol in het verhaal van de ontvoogding van de arbeiders. Zo maakt liefdadigheid plaats voor inspraak van de arbeiders. Bij het begin van de 20ste eeuw is de grote strijd gestreden, het algemeen stemrecht is een feit.

Vertrekpunt: Het Gravensteen (Veerleplein) en eindpunt: Vrijdagmarkt