De Lieve, het oudste kanaal van Europa

In 1269 varen de eerste schepen met koopwaar van Gent naar de Noordzee via de Lieve. Van het 45 km lange kanaal blijft niet zoveel over, behalve in Gent.

In de 13de eeuw was Gent een van de bloeiendste steden van Europa geworden. Voor haar lakenhandel had ze nood aan een directe verbinding met de zee. Op eigen kosten graaft de stad een kanaal naar Damme, de Lieve. In Gent vloeit de Lieve nog in haar oorspronkelijke bedding en is haar impact op de omgeving tot vandaag duidelijk merkbaar.

De Lieve bepaalt er het stedelijk landschap en is de drager van de tweede historische haven van de stad aan de Lievekaai, wanneer de haven aan de Graslei te klein wordt. Langs de Lieve ontwikkelt zich de vroegste industrie in Gent en verschijnen woningen van de welstellende burgerij aan bruggen, kaaien en watertrappen.

De rondleiding volgt het hele traject van de Lieve in de stad, van de samenvloeiing met de Leie aan de oude Vismijn tot het Rabot, de enige resterende sluis van de Lieve en tegelijk de laatste verdedigingspoort die Gent nog bezit. Indien gewenst kan deze wandeling langs de Lieve uitgebreid worden met een exclusief bezoek aan deze befaamde torentjes van het Rabot (kan ook apart bezocht worden via deze link). Meer info en reservatie via info@gandante.be!