Van badstoven tot Glazen straatje

Tijdens deze wandeling, die het publiek letterlijk van de Stoofstraat naar het beruchte Glazen Straatje leidt, wordt een schets gegeven van de prostitutie in de stad Gent, van de Middeleeuwen tot nu.
In eerste instantie worden een aantal typisch Middeleeuwse aspecten belicht, zoals de stoven – die trouwens in elke grote stad voorkwamen. Deze badhuizen kenden een grote verspreiding in Gent, en daarvan getuigt nog het Gentse Stoofstraatje, dat als enige van zovele Stoofstraatjes en -steegjes zijn naam heeft mogen behouden. Dit is dan ook het startpunt van deze wandeling.

De stoven waren geduchte concurrenten van de vele bordelen die de stad Gent rijk was. Gent kende indertijd vier grote “rosse buurten”, waar de meeste bordelen gelegen waren, en waar rondzwervende vrouwen hun netten uitwierpen. Hoe bordelen of “huysen daermen vuyl ravot houdt” van gewone kroegen te onderscheiden waren, en hoe prostituees of “Venusdiertjes” zich op straat kenbaar moesten maken, wordt tijdens deze wandeling haarfijn uit de doeken gedaan. Ook de houding van de Kerk op gebied van seksualiteit wordt belicht. De Kerk nam een lustvijandige houding aan, en trachtte de seksuele beleving van de mensen aan strikte normen te onderwerpen. Volgens Thomas van Aquino had de wereld hoeren nodig, zoals een paleis een beerput nodig heeft.

Prostitutie werd door vele instanties als een noodzakelijk kwaad geduld. Eens het klachten regende, moest er echter ingegrepen worden. Zo zou ook het stadsbestuur van Gent de eerste maatregelen tegen de “hoererij” uitvaardigen in het jaar 1350.

Over de prostitutie in de stad Gent vanaf het einde van de 16de tot het einde van de 18de eeuw is weinig geweten. De verspreiding van venerische ziektes en de opkomst van een nieuwe mentaliteit zal daar niet vreemd aan zijn. Prostitutie bevond zich gedurende twee à drie eeuwen voornamelijk in de clandestiniteit, waar het werd uitgehaald op het eind van de 18de eeuw.

De Franse Revolutie bracht verandering teweeg. In een poging om greep te krijgen op het fenomeen, werd ook in Gent tijdens het Frans Bewind een eerste “Règlement sur la prostitution” uitgevaardigd. Deze reglementering beoogde vooral de registratie en medische controle van de aanwezige prostituees. Bij een herziening van dat “Règlement” zal men voor het eerst de bordelen “officialiseren”. Een aantal officiële bordelen bevonden zich in de buurt van de Korenmarkt, en in de vele kleine zijstraatjes van de Veldstraat. In het midden van de 19de eeuw voerden deze “Maisons de Société” publiciteit via prachtig geïllustreerde visitekaartjes…

De Eerste Wereldoorlog zou opnieuw verandering brengen : de Duitse Overheid zou – uit schrik voor de aantasting van de moraal en de fysiek van hun in Gent gestationeerde soldaten – alle hoeren en verdachte vrouwen als het ware interneren in verschillende instellingen in de stad (het Bijlokehospitaal, het Lousbergsgesticht,…).

Na de Eerste Wereldoorlog drong zich een herziening van het “Règlement sur la prostitution” op. In Gent werden hierrond verwoede discussies gevoerd die uitmondden in de oprichting van de “Bond tegen de zedeloosheid te Gent”. Het doel was alle officiële bordelen te laten afschaffen, een maatregel die uiteindelijk in 1932 door het Gentse stadsbestuur werd getroffen. Hoe dan ook zouden een aantal bordelen hun deuren weer openen tijdens de Tweede Wereldoorlog…

In 1948 schafte een Belgische Wet alle reglementering rond prostitutie af, waardoor het “oudste beroep” in een schemerzone terechtkwam : enerzijds is prostitutie niet strafbaar, anderzijds wordt het helemaal niet gereglementeerd. Prostituees zitten bijgevolg nog steeds in een onzekere situatie en hebben geen statuut.

Vertellend heeft de gids u van het Stoofstraatje naar de hedendaagse rosse buurt van de Zuid geleid. Hier kunt u kennismaken met de verschillende vormen van prostitutie en wordt het huidige beleid van de Gentse politie en de werking van vzw Pasop nader toegelicht.

De wandeling eindigt aan het uiteinde van de Vander Doncktdoorgang, kant Vlaanderenstraat.

Terug naar overzicht  –  Reserveer