Calvinisme in Gent

Ongeveer 450 jaar geleden begon de calvinistische opstand tegen Spanje, onder leiding van Willem van Oranje. Deze opstand leidde onder meer tot de splitsing van Nederland en België. Zeker in Gent vallen nog heel wat calvinistische sporen terug te vinden!

De humanist Erasmus, rederijkers en andere verlichte denkers behoren tot de eerste criticasters. Luther (1483-1546) en Calvijn (1509-1564) zullen krachtige, vernieuwende stromingen op gang brengen, met de bedoeling de kerk van binnenuit grondig te hervormen. De groeiende alfabetisering en de drukpersen verspreiden de denkbeelden van deze nieuwgezinden in grote delen van Europa en in brede lagen van de bevolking.

Dit zeer ingrijpende veranderingsproces binnen de geloofsgemeenschap valt met name in Gent samen met de strijd tegen het centralistische beleid van de Spaanse vorsten en de ermee samenhangende economische achteruitgang.

Kerkelijke en politieke overheden reageren furieus. Willem van Oranje wil alle actoren met elkaar verzoenen maar kan niet beletten dat in Gent een radicaal-calvinistisch bewind aan de macht komt dat het katholicisme wil uitroeien. In die periode wordt hier ook een uniek onderwijsproject opgezet.

De rebelse droom zal uiteindelijk uit elkaar spatten als gevolg van onder meer een te harde aanpak van andersdenkenden en interne meningsverschillen. De Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden gaan tijdens de contrareformatie uit elkaar en onze streken komen weer onder het gezag van de Spaanse kroon.

De wandeling start aan De Fonteyne op het Gouden Leeuwplein.

Terug naar overzicht   –   Reserveer