Architectenwoningen uit het interbellum: van boerendorp tot miljoenenkwartier

Architecten hebben Gent door de eeuwen heen vorm gegeven. In deze bijzondere wandeling gaan we dieper in op de gebouwen waar ze net wat meer hun stempel konden drukken: hun eigen woningen.

Na de eerste wereldoorlog was Gent op zoek naar meer ruimte voor de stadsuitbreiding. Vooral de
hogere burgerij verliet het centrum en vluchtte naar de rand van de stad. Tegelijk was het verkavelen
van nieuwe gronden een goede zaak om de tewerkstelling tijdens het interbellum, vooral in de
bouwnijverheid, te ondersteunen en de economie meer zuurstof te geven.

In de wijk Sint-Pietersbuiten waar in 1913 nog de wereldtentoonstelling werd gehouden, vond de
stad ideale omstandigheden. Op korte tijd werden er ruim 250 gronden verkaveld, bestemd voor de
gegoede klasse, van alleenstaande villa’s tot rijwoningen. Dit gaf meer dan 120 architecten
voldoende werk voor jaren en was voor hen ook de gelegenheid om zich in de wijk te vestigen en hun
kunnen te tonen.

De rondleiding concentreert zich op een tiental architecten die er hun eigen woning als een
showcase ontwerpen. Ze getuigen van een explosie aan verschillende stijlen, die het interbellum
kenmerken. Zo biedt ze tegelijk een bijna chronologisch vervolg op de wandeling rond het Sint-
Pietersstation waar veel art nouveau en art deco woningen werden ontworpen en waar we ook heel
wat eigen architectenwoningen terugvinden.