Gent in de sporen van Spanje

Gedurende twee eeuwen, van de 16de tot het begin van de 18de eeuw, werden de zuidelijke Nederlanden geregeerd door Spaanse vorsten. We tonen u de vele sporen die ze achterlieten in het Gentse stadsbeeld.

Spaanse vorsten erkenden het belang van Gent, en de geboorte van Keizer Karel V, in Spanje koning Carlos I, in Gent is daar niet vreemd aan. Tijdens zijn beleid was Karel V zijn stad bij herhaling indachtig, in positieve en in negatieve zin. Zijn zoon Filips II verbleef in Gent toen hij de Nederlanden in 1559 voor het laatst bezocht en er een kapittel van het gulden vlies bijwoonde.

Op verschillende plaatsen in het historische centrum van Gent zijn afbeeldingen van Karel V en zijn zoon Filips II te zien. Gebouwen zijn onder hun impuls opgericht of gewijzigd. De naamswijziging van de kathedraal is een rechtstreeks gevolg van de politiek van Karel V. Hij richtte op de plaats van de Sint-Baafsabdij het “Spanjaardkasteel” op, wat het behoud van een deel van de Middeleeuwse abdij verklaart. De aartshertogen Albrecht en Isabella, dochter van Filips II, zijn verantwoordelijk voor de bouw van de Berg van Barmhartigheid.

De rondleiding brengt de bezoeker langs de plaatsen die de Spaanse vorsten en hun vertegenwoordigers bezochten, waar feesten te hunner ere werden georganiseerd, langs gebouwen die tijdens de Spaanse periode zijn opgericht. Zo heeft Filips II in Gent een bisdom gecreëerd en werd de Sint-Baafskerk een kathedraal. Zo vertellen de verschillende bouwfasen van het stadhuis de politieke feiten in Gent onder het Spaanse bewind. De wandeling brengt de bezoeker van de Sint-Baafskerk, kathedraal geworden dankzij Filips II, naar het Prinsenhof, de geboorteplaats van Karel V. Een fietstocht maakt het mogelijk ook verder gelegen plaatsen, zoals de wijk van het Spanjaardkasteel te bezoeken.

Terug naar overzicht   –   Reserveer