Fratsen en Frasen – theater in de stad

Reeds vrij vlug werden onze eerste stedelingen erg mondig. Dit uitte zich op de eerste plaats in hun onverzettelijkheid en koppige weerstand daar waar het op aan kwam hun rechten te verdedigen tegenover de vorst.
Maar bovendien ontwikkelden de Gentenaars ook een bijzonder kritische geest tegenover maatschappij, politiek en kerk. Deze ‘esprit caustique’ werd vermaard aan het Franse hof en zelfs berucht in Spanje. Er ontstonden wagenspelen, rederijkerskamers, literaire genootschappen, en zelfs heuse schouwburgen.

Tussen 1200 en 1850 groeide het gesproken woord uit tot echt theater. In de tweede helft van de 19de eeuw en zeker in het begin van de 20ste eeuw was Gent al verschillende belangrijke theaterzalen rijk. Hun functie was nog steeds beperkt en hun architectuur was niet altijd goed ingepast in de stedelijke omgeving. Daarom zag de overheid zich regelmatig genoodzaakt tot verbouwingen en ruimtelijke aanpassingen, uitbreiding dus. De Opera, de Vooruit, de Capitole, de Minard, het Nederlands Toneel Gent werden allen boegbeelden van het Gentse theaterleven. Terwijl het cultuuraanbod van de stad sterk toenam steeg ook het aantal theaters. Vele ervan dienen tegenwoordig multifunctionele projecten.

De wandeling Fratsen en Frasen in Gent start op de Botermarkt. Ze voert ons langsheen meer dan 20 reeds verdwenen of bestaande locaties en eindigt aan de Backstage in de Sint-Pieters-Nieuwstraat. In een uitgebreider programma kan ze op aanvraag ook gecombineerd worden met een bezoek aan de Opera of het NTGent.

Terug naar overzicht  –  Reserveer