400 jaar jezuieten in Gent

De jezuïtenorde, de “Societas Jesu”, wordt gesticht door de Baskische edelman Inigo Lopez de Loyola en in 1540 bekrachtigd door paus Paulus III.
Amper twee jaar later vestigen de jezuïeten zich in verschillende steden van de Zuidelijke Nederlanden. In het rebelse Gent hebben de paters in 1585 nog steeds geen vestiging bekomen.  De reden hiervoor wordt u bij het begin van de wandeling onthuld.

Het “keurkorps van Rome” wordt in het doodzieke Gent nochtans dringend gewenst!

Na jarenlang onderhandelen en… enkele ”Jezuïetenstreken”, vestigen de “Gezellen van Jezus” zich in 1592 eindelijk binnen de muren van Gent. Zij bouwen en verbouwen: een kerk, een college, een gymnasium en een toneelzaal.  Bijna 200 jaar lang oefenen zij hun invloed uit op het intellectuele en godsdienstige leven van de stad en brengen zij er maatschappelijke stabiliteit. Zij verspreiden er het Ignatiaanse denken. De “Ratio studiorum” wordt het basisboek voor hun revolutionaire onderwijsmethode.

Het 200 jaar ononderbroken succes van de ondernemingslustige orde wordt echter door de 18e eeuwse hogere instanties als bedreigend ervaren. In 1773 wordt het “Gezelschap van Jezus” dan ook door de paus verwenst.   De Sociëteit wordt afgeschaft en in Gent worden de paters uit hun residentie verdreven. Hun schitterende barokgebouwen krijgen andere bestemmingen, sommige worden zelfs gesloopt, de gronden verkaveld! Maar de funderingen blijven… ook die van de Sociëteit.

In 1814 wordt de orde door de paus over heel de wereld hersteld. In de Nederlanden kiest zij Gent om er het eerste huis van de “tweede Sociëteit” te stichten.   De jezuïeten hernemen ijverig hun scenario… iets verder in de stad. Zij bouwen en verbouwen: residenties, colleges, kerken, toneelzalen. Zij vormen – geestelijk en intellectueel – generaties Gentenaars: de Barbaristen! Zij slagen er zelfs in de reputatie te verwerven van “eliteschool”. Voor vele Gentenaars wordt het St. Barbaracollege “hét” college. De jezuïeten worden letterlijk verGENTst.

Wat is hun geheim? Hoe houden zij door de eeuwen heen stand? Zweeft de geest van Ignatius nog steeds door de gangen van hun St Barbaracollege? Wat is er van de “Ratio Studiorum” overgebleven? Wat bedoelt men precies met “Jezuïetenstreken”?

Het antwoord op deze en nog talloze vragen wordt u verstrekt als u met ons, letterlijk en figuurlijk, in de voetsporen van de Gentse jezuïeten treedt op zoek naar verdwenen en bewaarde getuigen van de rijke architectuur en kunstvoorwerpen die zij in onze stad nalieten. Wij luisteren naar hun verhalen. Gaandeweg laten wij ons zelfs even doordringen van de geest van Ignatius!

Terug naar overzicht  –  Reserveer